You're currently on:

Полимек Холдинг је основан 2004. године и је специјализован у два главна правца:

увоз и испорука производа за системе контроле приступа и радног времена, видео надзор (CCTV), системе контролу чуварске службе, RFID картице и прибор, штампачe картица термичком сублимацијом и термичким преносом; широк спектар уређаја за закључавање, обртни бројач проласка, опрема за баријере, биометријски системи за контролу радног времена и приступа, уреди против крађе.

Друга главна активност фирме је руковођење пројектом, монтажа, гаранција за системе контроле приступа, видео надзора, системе обезбеђења, противпожарни аларм, RFID и биометријски системи контроле приступа итд

Фирма поседује сертификат : Трговину компонентама за комуникацију, контролне системе, системе обезбеђења и безбедносне системе, имплементацију техничких решења. Одржавање, подршка и сервисирање у гарантном и вангарантном року.