В момента сте на:

ГаранцияВсички продукти предлагани от securitybulgaria.com са нови. Всеки продукт предлаган от securitybulgaria.com e с изрично указан гаранционен срок. За гаранционно обслужване, Клиентът може да се обърне свободно към Полимекс Холдинг ЕООД.

Securitybulgaria.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените продукти имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на издаването на фактура или изпращане на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Гаранцията е невалидна и не се признава в следните случаи:

1. Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощено от Полимекс Холдинг ЕООД лице

2. Наличие на скъсана или нарушена маркировка.

3. Работа на системата при неподходящи условия, според техническата спецификация на съответното оборудване:

3.1.Неизправна електрическа инсталация;

3.2.Места с температурни условия извън диапазона за съответния модул;

3.3.При липса на защита на техниката от токови удари;

4. Физически, механични или електрически повреди получени вследствие на неправилна употреба, от непреодолима сила или нарушаване целостта на изделието.

5. При неизправност в електрическата мрежа, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства.

6. Неправилно монтиране на изделието от страна на клиента

7. Продуктът трябва да бъде доставен до нашия сервиз за сметка на клиента