В момента сте на:

RFID

RFID четец и RFID карти

Картовите четци позволяват да се извлича информация от “пропуска” на потребителя – RFID карта, таг или стикер. Тази информация постъпва в контролера, който взима решение за допускане на лицето до обекта или помещението. Понастоящем се използват RFID четци разработени според типа на идентификатора, действащи по различни технологии. При доближаване на RFID идентификатора в зоната на действие на четеца, произвежданото излъчване разчита информацията в картата посредством вградена в нея антена. По този начин се организира контрола на достъп до желана за зона. В практиката RFID четците се монтират на стената до входния портал или друго преградно устройство за контрол на достъпа.