В момента сте на:


Представяне

My Polimex Cloud е специализирана онлайн услуга, алтернатива на стандартните системи за управление и контрол на достъп, работно време и автоматизация. Създателите на облачното решение предлагат изключително ефективен, енергоспестяващ и достъпен начин за всяка компания да контролира едни от най-важните параметри на своя бизнес. Елиминирайки нуждата от физически сървър и стандартен софтуер, облачната услуга предоставя на потребителя множество предимства и улеснения при ползване.

Системата е подходяща както за големи административни сгради, които са географски разпръснати, така и за малки фирми със само една точка на достъп. Техническата поддръжка е 24/7/365 дни в годината. Това гарантира на клиентите най-новите актуализации без да се налага те да се тревожат за какъвто и да е софтуер или хардуер.

Облачното решение предлага различни възможности за контрол на данните за работно време, нива на достъп и период, в който той е позволен. Цената на предоставяната услуга се формира на база абонамент и използвани фукции от възможностите на системата.

Защо да използвате облачна услуга?

Облачните услуги гарантират значително по-бързо интегриране в работните процеси, което влияе на ефективността на всяка една компания или държавна институция. Своевременно могат да бъдат надградени досега съществуващи услуги или елиминирани вече ненужни такива. Използва се значително по-малко ресурс за физическото позициониране на такава система – тя не заема физически сървърна площ и свободните машини и пространство могат да бъдат пренасочени.

Като модерно технологично решение cloud - услугите са с високо ниво на сигурност. Базирано на SaaS (Software as a Service) технологията, облачното решение използва криптирана връзка с потребителите. Системата се състои от сървъри с внедрен софтуер за обслужване и хардуер за контрол на достъпа, независимо от локацията. Връзката между софтуера и хардуера се осъществява посредством защитен интернет. Поради това сървърът е разположен в дейта център и подсигурен с интернет връзка към 4 глобални независими източника, захранен от 2 независими токови кръга, генератори при проблем със захранване и UPS.

Облачната услуга гарантира на потребителите постоянен процес на работа, дори и при отпадане на свързаността на обекта, в който е позициониран хардуера на системата. Това е възможно благодарение на използваните контролери - информацията за потребителя (права за достъп, времеви ограничения) и неговия идентификатор (карта, ПИН код, пръстов отпечатък и др.) се пази във всеки един от тях. По този начин се осигурява непрекъснат работен режим, независимо дали има проблем с връзката с основния сървър.


Предимства на системата

Облачното решение практически спестява закупуването и поддръжката на сървър и операционна система, както и свързаните с това разходи. Сигурността е на максимално високо ниво - данните са зaщитени със съвременни средства за криптография, а достъпът не може да бъде подслушан или променен. Не е необходима и отделна парола - платформата е интегрирана с Google Mail и Facebook.

Системата позволява управление от всякакъв вид устройства - компютър, таблет, смарт телефон. Достъпът не изисква определен тип браузър. Това е възможно от абсолютно всяка точка на света. Отново на същото устройство се изпращат нотификации за конкретно събитие в реално време. Едновременно с това облакът архивира събитието - софтуерът автоматично запаметява всички данни на няколко носителя.

Справките за работно време и достъп, които потребителите могат да правят чрез облачната технология, са в реално време. Системата е отворена за интеграция и с други приложения, а Web REST API дава възможност на клиентите да разработят или интегрират услугата си на база предлаганата функционалност. Езиците, които се поддържат, са български, английски, испански и италиански. Планирани са още руски, немски, македонски, сръбски и гръцки.

Облачното решение позволява на потребителите да управляват обекти в различни часови зони. Възможна е актуализация на ID - снимката на всички тях, което дава прегледност на данните и повишава сигурността на съответния обект. Единствената опция да се изгуби част от функционалността е при спиране на интернет връзката. Тогава не е възможно да прегледате събитията в реално време или да активирате/дезактивирате карти. Всички данни остават в системата и се обновяват автоматично при възстановяване на връзката.

 

Често задавани въпроси

Какво се случва ако има срив в Интернет връзката?

- Всички инсталирани контролери продължават да работят без видима промяна за потребителите, които обслужват. След възстановяване на връзката системата се синхронизира втоматично, а потребителят получава известие на мобилното си устройство за наличието на проблем и отстраняването му.
- Възможно е изграждането на допълнително мобилно решение за връзка с Интернет оператора, който се ползва. Това позволява безпроблемна работа на системата, дори и при наличието на някаква повреда/авария.

Колко сигурна е връзката към облачното решение?

- Платформата на Polimex Cloud използва RSA 2048 bit ключ за криптиране на връзката между браузъра на клиента и сървърите на доставчика на услугата.

Към облачната услуга –ТУК!