I. Обща схема за свързване на система за контрол на достъп.

II. Свързване на заключващ механизъм, аларма и захранване към SC103 / SCR100

III. Комуникационно свързване