Ниско честотни RFID системи

Нискo честотни RFID карти — Low Frequency (LF) RFID cards

Честоти между 30 и 300 kHz се приемат за ниски. Ниско честотните RFID системи функционират на 125 kHz, по-рядко – на 134 kHz. Ниско честотните устройствата имат ниска скорост на обмен на данните между идентификатора и четеца, но са много устойчиви в близост до метал, течности, сняг и др.

Тези карти работят много стабилно в неблагоприятна среда, което ги прави най-масово използваните карти в България и Европа. Най-често се използват в системи за контрол на достъп.

 

 

 125 kHz ASK (EM4102 compatible) безконтактни карти за достъп Clamshell