С удоволствие Ви уведомяваме, че цените на Терминали за Контрол на достъп и управление на работно време на персонал са променени!