Кратка инструкция за работа на iCON120TR/RS232 в режим с Мастер карта

Добавянето и изтриването на карти се извършва чрез Мастер карта. Първата поднесена към четеца карта, става Мастер карта.Чрез нея се извършват всички необходими операции- Добавяне на нова карта, Изтриване на единична карта, Изтриване на всички карти. Индикацията се извършва от 3 зелени диода, разположени върху контролера.

 

Добавяне на карта. Поднесете Мастер картата към четеца. Трябва да светне Първият зелен диод. Изчакайте за да светне и Третия зелен диод. Когато светят едновременно Първи и Трети диод, това означава, че контролерът е в режим за добавяне на карти. Поднесете последователно картите, които искате да добавите. След като приключите с добавянето на карти, изчакайте да изгаснат всички диоди.  Картите са добавени.

 

Изтриване на карта. Поднесете последователно два пъти Мастер картата  към четеца, докато светне Втори зелен диод.  Изчакайте за да светне и Трети зелен диод. Когато светят едновременно Втори и Трети диод, това означава, че контролерът е в режим за изтриване на единични карти.  Поднесете последователно картите, които искате да изтриете. След като приключите с изтриването на карти, изчакайте да изгаснат всички диоди. Картите са изтрити.

 

Изтриване на всички карти. Поднесете последователно четири пъти Мастер картата  към четеца, докато светнат едновременно  Първи и Втори зелен диод.  Изчакайте за да светне и Трети зелен диод. Картите са изтрити.