1. При захранване 12 VDC:

Необходима мощност 0.5Amp (минимум)
Свържете положителния проводник от 12 VDC-то захранване към V +
Свържете
минусовият проводник от 12 VDC-то захранване към V-

Проверете дали джъмперът e поставен на 12 VDC

2. При захранване 24 VDC:

Необходима мощност 0.25Amp (минимум)
Свържете положителния проводник от 24 VDC-то захранване към V +
Свържете
минусовият проводник от 24 VDC-то захранване към V-

Проверете дали джъмперът e поставен на 24 VDC захранване

3. Контакти :

За сухите контакти на релето е допустимо натоварване до 1 Ампер/24 VDC . Да не се превишава за правилна експоатация.
Ако
ползвате нормално отворен контакт, свържете жичките от системата към COM и NO
Ако
ползвате нормално затворен контакт, свържете жичките от системата към COM и NС

ВАЖНО! Контактът за управлението на магнита трябва да е свързан с правотоковата верига.

ВАЖНО! : Прочетете инструкциите преди да започнете монтаж.

1. Причинявайки щети на неполираната повърхност на магнита или прилепващата планка могат да намалят заключващата ефективност

2. Магнитът трябва да се монтира стабилно към рамката на вратата, а прилепващата планка се монтира със специален болт, включен в комплекта. 

3. Шаблонът за монтаж се ползва при затворена врата.

4. Преди да да монтирате магнитът, добавете по капка лепило на всяко винтче. Здраво завийте винтчетата, за да се избегне разхлабване на закрепващите елементи.

Важно: Не инсталирайте прилепващата планка твърде плътно, и направете гумената шайба по-гъвкава, за да може автоматично да регулира правилната си позиция с магнита.

Инструкции за монтаж

Стъпка 1. Залепете шаблона на вратата срещу магнита при затворена врата

Пробийте индикираните отворите показани на шаблона

Стъпка 2. Монтирането на прилепващата планка на врата се извършва с помощта на една гумена шайба, поставена между две стоманени шайби (гумената шайба и две стоманени шайби се инсталират между арматурната планка и вратата)

Стъпка 3. Инсталиране на монтажна планка Регулирайте/Поставете монтажната планка, така че между нея и прилепващата планка да се образува прав ъгъл. Използването на монтажната планка като шаблон и пробийте отвор за жица. Пробийте и сложете останалите монтажни винтчета

Стъпка 4. Инсталирайте магнита към монтажната планка с 2 М4(М6) винтчета от комплекта

Стъпка 5. Свържете жичките според схемата за свързване

Стъпка 6. Изтествайте всички функции