Описание на входовете на iCON150

 

iCON150 клавиатура

Описание на менюто

 

Изберете случаен бутон , за да влезете в менюто.

1. Control mode – изберете бутон потвърди , за да влезете менюто, където сеопределя режима на работа на контролера – една врата двустранно или двеврати едностранно контролирани.След като изберете режима на работанатиснете потвърди за да запомните избора си.

2. APB mode – Antipassback – Активиране на режим антиобратно преминаванет.е. ако някой не се е маркирал на входящия четец няма да може да излезе иобратно. Този режим се ползва само при врата с двустранен контрол.

3. Time SH – Това е позицията, където може да създадете времеви грфик заограничаване на достъпа по дата и час.

4. Reader mode – От това меню трябва да изберете типа на четеца , който щеползвате към съответния контролер. Избора е между CARD – четец с карта,CARD+PIN – карта + пин код,

5. Duress mode – Настройка паник режим. Ползва се когато някой иска даотворите вратата принудително без ваше съгласие.

6. Relay time – Настройка времето на релетата. Показаното време е в секунди.Имате възможност отделно да зададете време за активиране на нормалнотоили аларменото реле.

7. Card Menu – Добавяне и изтриване на карти.

7.1. Enter card – добавяне на карта. Потвърдете и ще видите 0000000000, къдетоможе да зададете номера ръчно или чрез маркиране на картата върхучетеца. След потвърждаване надписа NEW CARD показва , че картата е новаза контролера.Ако изпише CARD EXISTS означава , че картата е вечерегистрирана в контролера.Следващия надпис е PASSWORD:1234. Не енужно да се въвежда парола ако четеца няма клавиатура. Изберетепотвърждавам и преминете към избора на четец, който ще разрешавадостъпа на картата до избрана от Вас врата.READER 1&2 разшешавадостъпа до двата четеца / врати. Следващата стъпка е Time SH избора навремеви график. Ако няма такива създадени оставете R1 и R2 със стойност 0при, което картата ще има достъп 24 часа от денонощието и всички дни отседмицата.

7.2. Edit card – Промяна на карта – Тук имате възможност да променитенастройките за дадена карта – времеви график, разрешени четци, парола ......

7.3. Erase Card – изтриване на карта. Напишене ръчно номера на картата, койтоможе да го вземете от предварително създаден списък или ако картата е въввас може да я прочетете на четеца. Потвърдете изтриването.

7.4. Erase all – Изтриване на всички карти? Потвърдете.

8. Date and Time – Настройка на дата и час