В момента сте на:

Контролът и прецизното отчитане на работното време са съществен проблем за голяма част от организациите.

Гъвкавото работно време, работата на смени и извънредният труд изискват прецизно отчитане. Това е необходимо условие за спазване на трудовото законодателство и други нормативни изисквания. От друга страна справедливото заплащане мотивира персонала, а контролът повишава трудовата дисциплина и производителност.

Използването на Система за контрол на работното време е интелигентно и икономично решение на тези проблеми, за всяка организация и бизнес. Системата за контрол на работно време се отличава с висока ефективност и ниска цена. Монтажът и инсталацията са лесни за изпълнение.


Базовият софтуер е безплатен и не изисква специални умения за работа. Тези характеристики определят широкото приложение на системата. Тя е практически приложима за всяка малка и голяма организация, институция и бранш.


В зависимост от нуждите и предпочитанията, Системата за контрол на работно време може да бъде картова, биометрична или комбинирана. Всеки служител се регистрира в Устройството за регистрация, което се монтира на входа/изхода на обекта.


Ако системата е картова, служителят се регистрира в устройството чрез карта, която предварително е регистрирана в системата с неговите данни – име/длъжност/отдел и др. Картите на служителите могат да се използват за фирмени баджове.Това прави добро впечатление на клиентите и посетителите и повишава престижа на организацията.


При използване на биометрична система служителят се регистрира посредством неговите биометрични данни - пръстов отпечатък, ирис, лице. Пръстовия отпечатък предварително се регистрира в устройството като се задават данните на служителя - име/длъжност/отдел и др. Биометричната система не изисква разходи за закупуване и отпечатване на карти. Отпада проблемът с използване на чужда карта, изгубване или повреждане на картата.

Софтуерът за работно време се инсталира на компютър, който се свързва с Устройството за регистрация. 

Работното време на организацията се задава предварително в софтуера. Дефинират се почивки, работното време на смени (ако е необходимо) и други специфични параметри.

Софтуерът позволява и сумиране и изчисляване на работното време при ненормиран работен ден. 

Имате възможност да правите справки за изработено време, закъснения, отсъствия, извънреден труд, почивки и др. Справките може да са индивидуални или обобщени с показатели по избор – часове, минути, проценти и др.

Богатото разнообразие от справки може да служи за различни цели. Статистиката от извлечените справки може да се използва за различни финансови и други анализи необходими за успешното управление на персонала и организaцията. Прецизността на отчитането и справките улеснява администрацията и решава проблемите със спазване на трудовото законодателство.

Ако Системата за контрол на работното време е подходяща за Вашите цели, ние ще ви помогнем да изберете оптималният за Вас вариант. Нашите специалисти ще преценят Вашите изисквания, спецификата на вашата дейност, организацията на труд, изискванията на Вашата администрация, както и възможността системата да бъде интегрирана със съществуващи системи за контрол и сигурност.

 

Системата за контрол на достъп може да бъде изградена с картови или биометрични терминали. При картовите терминали е необходимо закупуване на карти допълнително. Цените на тези терминали може да намерите в линка по-горе. При желание за картова система за контрол на достъп Ви препоръчваме модела SC103, а при биометричните - модел Webserver B3. Моделът B3 е уникален поради вградените му възможности да работи като картова и биометрична система, както и в смесен тип (едновременно използване на карти и пръстов отпечатък). Това дава спокойствието за Вас - при проблем с пръстовият отпечатък може да продължите работа с карти. Това е и причината за голямата популярност на продукта.

Ако изпитвате затруднение при избор на система за контрол на работното време може да се свържете с нашите специалисти. Ние можем да Ви предложим конкретни решения за Вашата система, както и инсталиране и поддръжка.