You're currently on:

Безжичният конвертор е предвиден за монтаж в специализиран слот, с който е снабден всеки един контролер от серията iCON1XX. Захранва се директно от контролера, затова не е нужно свързване на допълнителни кабели и конектори. Преобразува WiFi към RS485 използвайки порта на контролера. Контролерът с WiFi модула играе ролята и на  конвертор. 

Read More

Tags:

0 Comments | Posted By Детелина Станчева

CeBIT Hannover 2012

21.03.2012 16:26

Polimex Holding ltd participated in the prestigious IT forum - CeBIT 2012, Hannover, Germany,  from 6th to 10th March 2012.Read More
0 Comments | Posted By The SB team

CeBIT Biliєim Eurasia

19.10.2011 16:06

Polimex Holding ltd participated in the prestigious IT forum - CeBIT Bilisim 2011, Istanbul, Turkey from 6th to 9th October 2011.Read More
0 Comments | Posted By The SB team